Projektēšana

Projektēšana – ir dokumentācijas komplekta radīšanas process, kura misija ir kāda nebūt objekta izveidošana, tā turpmāka ekspluatācija, remonts, vai arī likvidācija. Projektēšana ietver sekojošus etapus: - Objekta iepriekšējā izpēte ar nepeciešamajiem mērījumiem; - Ārējā elektrotīkla enerģētiskā potenciāla analīze; - Dotajā objektā izmantošanai paredzēto elektroiekārtu summārās jaudas aprēķināšana; - Topoloģisko un principiālo shēmu izstrādāšana; - Elektroiekārtu un materiālu sarakstu sastādīšana; - Projekta dokumentācijas sagatavošana; - Projekta saskaņošana attiecīgajos dienestos, pēc nepieciešamības. Izstrādāta projekta katrs punkts tiek vairākkārt pārbaudīts atbilstībai esošajiem...

Elektroinstalācijas

SIA „Latus SARDZE” veiksmīgi un kvalitatīvi izpildot elektromontāžas darbus no 1993. gada ir sevi rekomendējusi kā profesionālu, atbildīgu un drošu sadarbības partneri. Mūsu kompānija izpilda jebkura sarežģītības līmeņa elektromontāžas darbus  spriegumā līdz 20 kV sabiedriskas nozīmes, dzīvojamajos un rūpnieciskas nozīmes objektos (projektēšana, montāža, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkalpošana ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un iestatīšana ietaisēs ar spriegumu līdz  10 kV). Mūsu štatos tiek nodarbināti...

Piekļuves kontroles sistēma

Viena no mūsu kompānijas darbības sfērām ir piekļuves kontroles un vadības sistēmu uzstādīšana, kura reglamentē noteiktu personu piekļuves tiesības teplām vai teritorijai. Sistēma sastāv no programmas aparātu tehniskajiem drošības līdzekļiem, kuru mērķis ir personu ieejas/izejas, transporta līdzekļu iebraukšanas ierobežošana/reģistrācija uzdotajā teritorijā caur durvīm, vārtiem, caurlaidēm.     Sistēmas galvenie uzdevumi : piekļuves ierobežošana uzdotajā teritorijā; personu ar piekļuves tiesībām identificēšana; piekļuves vadība uzdotajā teritorijā (ko, kādā laikā un kādā teritorijā ielaist). Sistēmas papildus uzdevumi: darba laika...

Automatizācija un vadība

Tehnololoģiskā procesa vadības automatizētā sistēma risina tehnisko objektu operatīvās vadības un kontroles uzdevumus rūpniecībā, enerģētikā un  transportā. Šodien neviens uzņēmums nevar iztikt bez informācijas stehnoloģiju  izmantošanas izpildāmo vadības procedūru uzturēšanā. Mūsdienīgas projektēšanas metodes un elastīga arhitektūra nodrošina rentablu risinājumu iespēju uzņēmuma attīstības visos etapos, ieskaitot projektēšanu, izstrādi, ievešanu ekspluatācijā, apmācības, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī turpmāku attīstību. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas vadības sistēmu var pielāgot dažādu uzdevumu risināšanai, apkalpošanas vienkāršošanai un...

Videonovērošana

Videonovērošanas  sistēma ir programmaparātu komplekss (videokameras, objektīvi, monitori, reģistratori un citas iekārtas), paredzētas videokontroles organizēšanai kā lokālos, tā arī teritoriāli sadalītos objektos. Pie videonovērošanas funkcijām pieskaitāma ne tikai aizsardzība pret noziedzniekiem, bet arī darbinieku, biroju, veikalu, noliktavu apmeklētāju novērošana un darbības kontrole jebkurā telpā.   Tādā kārtā videonovērošanas sistēma nodrošina: - situācijas vizuālu kontroli apsargājamā objektā – informācijas pārraidi uz novērošanas posteni reālā laika režīmā; - nepārtraukta videonovērošanas  ieraksta  organizēšanu uz ciparu videoreģistratora,...

Datoru un telefonu tīkli

Arvien vairāk pieaugošās informācijas plūsmas un ar to apstrādi, saglabāšanu un pārraidi saistīto  operāciju lielais skaits dara neiespējamu funkcionēšanu bez mūsdienīgu IT līdzekļu izmantošanas. Jebkuras organizācijas darbībai nepieciešams lokālais tīkls, kurš apvieno datorus, telefonus, perifērijas iekārtas. Strukturizēta kabeļu sistēma ir universāla, ēkas vai ēku kompleksa telekomunikāciju infrastruktūra, kura nodrošina visa tipa signālu pārraidi, tostarp balss, informācijas, video signālus. Tīklu montāžas pakalpojumi ir nepieciešami vairākumam kompāniju, kuru darbība saistīta ar datortīkla izmantošanu....

Ugunsdrošības signalizācija

Ugunsdrošības signalizācija ir jebkura uzņēmuma drošības sistēmas bāzes elements. Tās nepieciešamību diktē kā īpašnieka vēlme nodrošināt savu īpašumu, darbinieku veselību un dzīvību, tā arī Latvijas likumdošanas prasības. Ugunsdrošības  signalizācija ir sarežģīts tehnisko līdzekļu komplekss, kurš kalpo aizdegšanās avota atklāšanai visagrākajā tā rašanās stadijā. Likumsakarīgi, ka ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbība ir efektīvāka, ja to izmanto kompleksi ar pārējām telpu drošības sistēmām (piekļuves kontroles un vadības sistēma, aktīvās ugunsdzēšanas sistēma, dūmu novades sistēma,  apziņošanas...

Apsardzes signalizācija

Mūsdienīga apsardzes signalizācija paredzēta nesankcionātas piekļūšanas fakta atklāšanai apsargājamā objektā, toskait arī pieguļošajā teritorijā, un trauksmes signāla pārraidīšanai. Apsardzes signalizācijas sistēma dod jebkura objekta, neatkarīgi no tā lieluma,  kontroles īstenošanas iespēju cauru diennakti. Kopš 1993. gada mēs īstenojam apsardzes signalizācijas montāžu dažādas nozīmes objektos, ka piemēram biroju ēkas, uzņēmumi, noliktavas, bankas u.c.  Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts: sistēmas tips (vadu/bezvadu) tehnisko līdzekļu veids un...

01234567

SIA „Latus SARDZE” veiksmīgi un kvalitatīvi izpildot elektromontāžas darbus no 1993. gada ir sevi rekomendējusi kā profesionālu, atbildīgu un drošu sadarbības partneri. Mūsu kompānija izpilda jebkura sarežģītības līmeņa elektromontāžas darbus  spriegumā līdz 20 kV sabiedriskas nozīmes, dzīvojamajos un rūpnieciskas nozīmes objektos (projektēšana, montāža, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkalpošana ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un iestatīšana ietaisēs ar spriegumu līdz  10 kV). Mūsu štatos tiek nodarbināti augsti kvalificēti darbinieki, kuri elektromontāžas darbus izpilda kvalitatīvi un savlaicīgi, bāzējoties uz lielo zināšanu bagāžu un bagātīgo pieredzi. Pateicoties viņiem visi elektrotehniskie darbi tiek izpildīti augstā līmenī, profesionāli un ātri.

Mēs strādājam izmatojot tikai pārbaudītus vadošo ražotāju, tādu kā SIEMENS, ABB, Schneider Electric u.c., elektrotehniskos materiālus. Mūsu darbinieki izmanto tikai mūsdienīgas iekārtas un darba rīkus, kas atļauj ātri un kvalitatīvi izpildīt pat vissarežģītāko elektromontāžu.

Milzīgā pieredze, kā arī kompānijas tehniskais un kadru potenciāls atļauj mums veiksmīgi strādāt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Mūsu pakalpojumu spektrs elektromontāžas jomā:

1. Kabeļu kanalizācijas un kabeļu metālkonstrukciju montāža

2. Vadu un kabeļu ievilkšana

3. Līdz 20 kV sprieguma kabeļu līniju ievilkšana

4.Līdz 10 kV sadales iekārtu montāža un remonts

5. Transformatoru apakšstaciju montāža un remonts

6. Elektroiekārtu montāža

7.Iekšējā un ārējā apgaismojuma tīklu montāža

8. Zibensaizsardzības un zemējuma montāža

9. Elektroiekārtu montāža sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās

10. Automatizēto vadības sistēmu montāža un iestatīšana

11. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, datoru un telefonu tīklu montāža un iestatīšana

12. Piekļuves kontroles sistēmu montāža un iestatīšana

13. Elektrotehnisko ietaišu palaišanas regulēšanas darbi

14. Uzstādīto vai esošo elektrotehnisko ietaišu apkalpošana